VESBYT s.r.o. výrobce tepla a el. energie

 

VESBYT s.r.o. vyrábí a dodává svým odběratelům ve Veselí n. M. do jejich objektů prostřednictvím výměníkových stanic, domovních kotelen a výtopny tepelnou energii ze svých vlastních zdrojů, pronajatých městských kotelen a kotelen ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, které provozujeme na základě nájemních smluv. Dodávky tepla a teplé užitkové vody zajišťujeme pro obyvatelstvo, školská zařízení, městský úřad, kulturní a sportovní zařízení, služby, obchody. Systém CTZ neustále modernizujeme. V současné době jsme schopni monitorovat a řídit téměř vše i dálkově.

Elektrickou energii společnost vyrábí v kogenerační jednotce. Kogenerační jednotky jsou vysoce sofistikovaná technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla. Jedná se spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje jednotky řídit jak místně, tak i dálkově pomocí PC, přes Internet nebo třeba přes mobilní telefon.

Při kogeneraci dochází k vysokému využití energie v palivu, které může činit až 95%. S vysokou účinností paliva je úzce spjata i úspora emisí CO2, která se pohybuje v desítkách % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. Díky smysluplnému využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.

Po bezmála 20 letech provozu nastal v r. 2017 čas na výměnu kogenerační jednotky. V roce 2016 jsme realizovali výběrové řízení, které vyhrála společnost TEDOM, což je přední český výrobce jednotek. Samotná instalace nového zařízení proběhne v letních měsících r. 2017.