Stadion

V roce 2016 v letních měsících proběhla realizace stavby „Zázemí stadionu Veselí nad Mor. úprava ZTI“ – rekonstrukce horizontálního rozvodu vody, instalování nových
sprch a úprava podlahy vestibulu.  Celá rekonstrukce ve výši 359 099,- Kč (bez DPH) byla hrazena investičním grantem z rozpočtu Města Veselí nad Moravou.

Dnes stadion na základě nájemní smlouvy využívá FC Veselí nad Moravou, z.s..