VESBYT s.r.o. správce nemovitostí v majetku města
 

VESBYT s.r.o. na základě příkazních smluv vykonává funkci správce nemovitých věcí v majetku města Veselí nad Moravou:

- sociálních bytů a bytů zvláštního určení (DPS, Hutník 1747-1750)

- ostatních bytů v majetku města Veselí nad Moravou

- dalších nemovitostí jako

budovy MěÚ, Kulturní dům, Kino, Panský dvůr, Knihovna Hutník, DDM Hutník, Centrum Zarazice, TIRC, Myslivna, Benátky č.p. 21, Školička, budovy CZŠ, ZŠ Hutník, budovy mateřských školek

nebytové prostory (pronajímané obchody)

ostatní stavby (tribuna na stadionu)

FOTOGALERIE

VESBYT s.r.o. na základě mandátních a příkazních smluv vykovává funkci správce pro společenství vlastníků jednotek. Tato činnost obnáší vedení účetnictví, zajištění vyúčtování, revizí, odstranění závad z revizí, pomoc při údržbě a opravách domu a další činnosti, které jsou individuálně sjednány ve smlouvě.