VESBYT s.r.o. je společnost vlastněná městem Veselí nad Moravou, vznikla v r. 1996.
VESBYT s.r.o. vyrábí a dodává svým odběratelům ve Veselí n. M. do jejich objektů prostřednictvím výměníkových stanic, domovních kotelen a výtopny tepelnou energii ze svých vlastních zdrojů, pronajatých městských kotelen a kotelen ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, které provozujeme na základě nájemních smluv. Dodávky tepla a teplé užitkové vody zajišťujeme pro obyvatelstvo, školská zařízení, městský úřad, kulturní a sportovní zařízení, služby, obchody.
Dále v naší kogenerační jednotce vyrábíme elektrickou energii a dodáváme ji do sítě.
Máme znalé údržbáře, kteří udržují v chodu tepelné hospodářství a přiloží ruku k dílu při údržbě nemovitostí.
Pro společenství vlastníků jednotek plníme úkoly profesionálního správce a vedeme pro ně účetnictví.