VESBYT s.r.o. vyrábí a dodává svým odběratelům ve Veselí n.M. do jejich objektů prostřednictvím výměníkových stanic, domovních kotelen a výtopny tepelnou energii ze svých vlastních zdrojů, pronajatých městských kotelen a kotelen ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, které provozujeme na základě nájemních smluv. Dodávky tepla a teplé vody zajišťujeme pro obyvatelstvo, školská zařízení, městský úřad, kulturní a sportovní zařízení, služby, obchody.